Meniu
Iš ciklo „(Melo)dramos. (Melo)ncholija. Meliuzina“ Gatvės vaizdas
Juozas. Iš ciklo „Giminės“
Juozas. Iš ciklo „Giminės“
Vitas Luckus, 1975
Foto popierius, fotografija, 50.50 x 40.50 cm
Scroll to zoom