Meniu
Propus Paskutinis skambutis
Afrikietės
Afrikietės
Pranas Domšaitis
Kartonas, aliejus, 71.50 x 37.00 cm
Eksponuota: Jubiliejinė Prano Domšaičio (1880–1965) kūrybos paroda „Visuomet kelyje. Tapyba iš privačių rinkinių“, M. Žilinsko dailės galerija, kuratorė K. Jokubavičienė, 2015.06.12-2015.07.27.
Scroll to zoom