Meniu
Kazimieras Žoromskis
Kazimieras Žoromskis
1913 - 2004

Dailininkas Kazimieras Leonardas Žoromskis gimė 1913 m. kovo 4 d. Smilgių parapijoje, Panevėžio apskrityje Antano Žoromskio ir Domicelės Andrijauskaitės šeimoje. 1936 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Tais pačiais metais buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę ir 1937 m. baigus Kauno Karo mokyklą, paleistas į karininkų atsargą. 1938 m. įstojo į Kauno meno mokyklos II kursą, mokėsi Justino Vienožinskio tapybos studijoje. Kilus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui dalyvavo Birželio sukilime. 1942 m. baigė Vilniaus ir 1945 m. Vienos dailės akademijas. Tais pačiais metais dailininkas jau studijavo anatomiją Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 1946 m. mokėsi Romos dailės akademijoje. 1943–1986 m. K. Žoromskis, gyvendamas ir kurdamas priverstinėje emigracijoje, dirbo kūrybinį ir pedagoginį darbą Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kolumbijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tik 1986 m. dailininkas sugrįžo į Lietuvą.

Pasaulio spaudoje dailininko Kazimiero Žoromskio kūrybos kelią nuo 1942 m. atspindi gausybė įvairaus pobūdžio publikacijų: apie ankstyvuosius impresionistinius natiurmortus ir peizažus, eksponuotus parodose 1947–1950 m. daug rašoma Madrido ir Bogotos pagrindinių dienraščių puslapiuose. Meno kritikos dėmesio dailininko kūrybai nestigo ir JAV, kur jis gyveno ir kūrė nuo 1950 m. Jo parodos Niujorke, Madride ir Paryžiuje buvo garsinamos ne tik specialiuose galerijų leidiniuose, bet ir „New York Times“ puslapiuose, žurnaluose „Art Magazine“, „France-Amerique“. Kritika atkreipė dėmesį į kūrinių kompozicijos originalumą, meninės formos išraiškingumą ir virtuozišką tapybos techniką.

Ilgą laiką kurdamas toli nuo tėvynės, niekuomet neprarado vidinio ryšio su Lietuva. Pažinęs Europos muziejų šedevrus, vėliau – moderniojo meno paskatintas naujiems ieškojimams ir atradimams, savo kūryboje išsaugojo lietuvių puoselėjamas dvasines vertybes. Sujungęs geriausias europietiškos tapybos ir savos tautos estetikos tradicijas su Niujorko mokyklos įkvėptomis naujovėmis, dailininkas tyrinėjo optinės šviesos sklaidos problemas spalvoje. Jis išplėtė oparto koncepciją, sukūręs originalią oparto meno atšaką – unikalų optinio impresionizmo stilių – šviesos žaismas spalvoje paveikslo plokštumoje įgijo trečią dimensiją.

Niujorko laikotarpis (1956–1986) K. Žoromskio kūryboje kupinas drąsių eksperimentų ir netikėtų posūkių. Jis nebuvo iš tų dailininkų, kurie laikosi vienintelio stiliaus, dailininkas jautriai reagavo į aplinką, nuolat ieškojo vis tobulesnės meninės formos. Matyt, tai ir nulėmė kūrinių temų ir stiliaus įvairovę. Per trisdešimt metų Niujorke sukurti brandžiausi kūriniai, surengta daug personalinių parodų. Jo paveikslai buvo eksponuojami kartu su Marc Chagall, Vasilijaus Kandinskio, Salvadoro Dali, Max Ernst Willem de Kooning ir kitų žymių menininkų kūriniais.

Studijoje Niujorko centre, Manhetene, 23-iojoje gatvėje, K. Žoromskis parašė šešis romanus (nepublikuoti), keliolika novelių ir daug kritikos straipsnių, nutapė geriausius savo paveikslus: seriją „Pasikalbėjimas su uolomis“, ciklus „Sienos“, „Skelbimų lentos“, „Trijų dimensijų seriją (TDS)“, pradėjo „23-iosios gatvės“ ciklą. 


Parengta pagal: Maklaševičiūtė K. (2007). Kazimieras Žoromskis. Vilnius: R. Paknio leidykla.

Skaityti daugiau
Trys gracijos

Trys gracijos (1984)

Drobė, aliejus, 138.00 x 112.00 cm

Mokslininkai

Mokslininkai

Drobė, aliejus, 136.50 x 171.00 cm