Meniu
William Zorach
William Zorach
1887 - 1966

Aštuntam iš dešimties vaikų Zorachai davė Gorfinkelio vardą, kurį jis vėliau pasikeitė į Viljamą. Viljamo (Gorfinkelio) Zoracho tėvas turėjo baržą, kuria Nemunu gabeno krovinius, tačiau didelė šeima vertėsi vargingai. Ieškodami sotesnio gyvenimo, 1891 m. Zorachai paliko Jurbarką ir emigravo į JAV. V. Zorachas dailės mokėsi Klivlando meno mokykloje ir Niujorko dizaino akademijoje. Nuo 1910 m. porą metų praleido Paryžiuje, kur jo kūrybai daug įtakos turėjo kubizmo ir fovizmo kryptys. Grįžęs į JAV, dailininkas apsistojo Niujorke. 1929–1960 m. dėstė Niujorko dailės studentų lygoje, parašė kelias knygas apie Amerikos skulptūrą. Dailės kritikai V. Zorachą laiko vienu pirmųjų JAV menininkų, supažindinusių JAV dailininkus su moderniomis Europos meno kryptimis.

V. Zorachas tapė, liejo akvareles, kūrė litografijas, o nuo 1917 m. susidomėjo skulptūra. Nors skulptūros srityje jis buvo savamokslis, tačiau meno pasaulyje išgarsėjo būtent medžio, akmens ir marmuro figūromis. Dailininkas rinkosi paprastus siužetus: nuoga moteris, motina ir vaikas, gyvūnų skulptūrėlės – katė, kiškis, balandis, rečiau vaizdavo konkrečius žmones – žmoną, dukrelę, JAV prezidentą Benjaminą Frankliną.

Ypatingą dėmesį V. Zorachas skyrė formaliajai raiškai – figūrų proporcijoms, anatomijai, ritmui, faktūrai, nes, anot jo, „skulptorius turi įprasminti formas taip, kad atskleistų vaizduojamojo objekto grožį, kuris be skulptoriaus pagalbos kitų būtų nepamatytas ir neatpažintas“ (W . Zorach, 1947, Zorach Explains Sculpture, 4). Tuo tikslu jis studijavo Egipto, Graikijos ir Azijos šalių skulptūrinį palikimą, Afrikos tautų meną, Europos gotikos laikų skulptūrą, ypatingą dėmesį skirdamas moterų figūroms ir Madonos su kūdikiu ikonografijai. Tapęs formos valdymo virtuozu, 4-ajame dešimtmetyje V. Zorachas Niujorko publiką šokiravo subtilių formų moterų aktais, o Radio City Music Hall vadovas Samuelis Lionelis Rothafelis atsisakė eksponuoti V. Zoracho skulptūras, nes jos buvo „per nuogos rodyti publikai“. Glotnus, aptakus, iki spindesio nušlifuotas ir su išraiškinga plaukų faktūra kontrastuojantis nuogas moters kūnas pastūmėja žiūrovą erotinių fantazijų link. Anot V. Zoracho, „moteris yra, buvo ir visada bus patrauklumo, geidulingumo ir jausmingumo vaisius, iš kurio gyvenimas semiasi gyvybės“ (ten pat, 249).

V. Zoracho skulptūros puošia Los Andželo, Filadelfijos, Bato, Omahos, Sent Luiso, Linkolno, Madisono ir kitų JAV miestų, taip pat Izraelio aikštes, fontanus ir parkus. Jo darbų turi didžiausi JAV, Vakarų Europos ir Izraelio muziejai, galerijos ir privatūs kolekcininkai.

 

Parengta pagal:

Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose. Sud. Gradinskaitė, V. (2015). Vilnius: Lewben Art Foundation, Lietuvos išeivijos dailės fondas, Šiaurės Jeruzalė

Skaityti daugiau
Stovinti nuoga moteris

Stovinti nuoga moteris (1933)

Bronza, 34.00 x 11.00 x 9.00 cm

Sėdinti nuoga moteris

Sėdinti nuoga moteris (1933)

Bronza, 17.00 x 18.50 x 11.00 cm