Meniu
Kazė Zimblytė
Kazė Zimblytė
1933 - 1999

Kazė Zimblytė gimė 1933 metais, Briedžiūnuose, Ukmergės r., mirė 1999 metais, Vilniuje. Valstybiniame dailės institute baigė tekstilės studijas. Nuo 1959 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje). Individualios parodos Vilniuje (1968–1970, 1978, 1979, 1988, 1994, 1996, 1999, 2011, 2014, 2015 m.), Maskvoje 1978 m., Berlyne 1999 m., Kaune 2007 m., Varšuvoje 2008 m., Ukmergėje 2014 m. Iki 1988 m. galėjo rengti parodas tik neoficialiose erdvėse. Priklausė 1992 m. susibūrusiai dailinininkų grupei “1”. Jos kūriniai priklauso tiek Lietuvos dailės muziejui, tiek privatiems kolekcionieriams.

Kazė Zimblytė yra žinoma kaip viena pirmųjų abstrakčiosios tapybos atstovių Lietuvoje. Zimblytės plastinis pasaulis artimas daugeliui moderniojo meno krypčių: tašizmas, geometrinė abstrakcija, konceptualizmas tapo atspirties tašku autentiškai išgrynintos formos kūrybai, nes ji dirbo išimtinai tik su abstrakcijomis. Ankstyvoje Zimblytės kūryboje juntama šveicarų menininko Paul Klee kūrybos įtaka. Kompozicijos abstrakčios, skaidomos įvairiaspalvių geometrinių figūrų, nedidelio formato. Vėlesnėse drobėse siaurėjo naudojamų išraiškos priemonių skalė. Dėmesys sutelktas į erdvę ir spalvą. Zimblytės kolorito suvokimas gerokai skiriasi nuo tvirtai įaugusio tautinio kolorito tradicijų. Jausdama niuanso galimybes dailininkė vienos spalvos variacijomis kūrė spalvotus paveikslus, kurie veikiau kvietė pamiršti naratyvą ir jo paieškas, ir išmokti medituoti kartu su spalva, jos subtilumu, gyliu. Zimblytė kėlė tuomet dar nepatogias konfrontacijas su menu, kuris nekalba tiesiogiai, kuriam pažinti reikia laiko bei susikaupimo, pasinėrimo į save, jos kūryba dažnai siekia metafizinį lygį.


Parengta pagal: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, Vilnius:Paknio leidykla, 2000, p. 200. (Straipsnis Ievos Kuizinienės)

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo (XX a. 9-asis deš.)

Drobė, aliejus, mišri technika, 200.00 x 160.00 cm