Meniu
Vladislovas Žilius
Vladislovas Žilius
1939 - 2012

Grafikas, tapytojas, iliustratorius ir skulptorius Vladislovas Žilius gimė 1939 m. Varsneliuose, Šilalės apskrityje. 1964 m. Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) baigė grafikos studijas. 1965 m. dėstė piešimą M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 1972 m. – Vilniaus inžineriniame statybos institute. Vėliau dirbo leidyklos „Vaga“ Meno leidinių redakcijos vedėju, leidyklos „Mintis“ vyriausiuoju dailininku. Nuo 1964 m. pradėjo dalyvauti parodose Lietuvoje ir užsienyje (Malborke, Krokuvoje, Barselonoje). Vilniuje rengė individualias parodas, tarp jų ir neoficialių. 1974 m. V. Žilius buvo apkaltintas formalizmu ir išmestas iš Lietuvos dailininkų sąjungos, taip pat neteko darbo leidykloje, patyrė moralinę ir materialinę diskriminaciją. 1976 m. sunkiai gavęs leidimą, besipriešindamas kūrėjo laisvę ribojančiam sovietiam režimui, dailininkas emigravo į JAV, Niujorką. Apsigyvenęs čia V. Žilius dirbo tarptautinėje reklamos dizaino studijoje, taip pat toliau dalyvavo parodose. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, V. Žilius kelis kartus lankėsi tėvynėje. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre ir galerijoje „Vartai“, surengė savo kūrybos parodas. Vilniaus dailės akademijos kvietimu vedė studentams vasaros kursus, dalyvavo keliose grupinėse parodose. Mirė Niujorke, palaidotas Lietuvoje, Kaltinėnuose.

Vladislovas Žilius buvo vienas iš užsispyrusių gabių modernistų, kurie nuo septintojo dešimtmečio nieku gyvu nesitaikė prie sovietinės sistemos. Kai kurios jo parodos tuomet vyko tik uždarose, dažniausiai privačiose erdvėse. Amerikoje mėnesinis kultūros žurnalas „Aidai“ rašė: „V. Žilius yra jaunas, bet jau toli pažengęs dailininkas – disidentas, prieš trejetą metų atvykęs iš okupuotos Lietuvos ir įsikūręs Niujorke. Jo abstraktūs paveikslai pasižymi dramine jėga, subtilia faktūra, spalvingumu ir puikiai išbalansuota konstrukcija. Dailininkas kuria daugiausia aliejumi, bet mėgsta akvarelę ir grafiką. Visa kūryba išreiškia kosmines formas bei ritmą ir ją galima vadinti filosofine.“ Apsigyvenęs Niujorke laisvalaikiu atsidėjo tapybai, o nuo 1995 m. pradėjo kurti reljefus, erdvines skulptūras iš medžio, sintetinio stiklo ir metalo. V. Žilius taip pat iliustravo poeziją, medžio raižiniais, ofortais ar cinkografijomis perteikė Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Eduardo Mieželaičio ir kitų autorių eiles. Apipavidalino kino filmą „Jausmai", J. Stavinskio pjesę „Spūsties valanda" (Klaipėdos dramos teatre). Abstrakčias dailininko kompozicijas įkvėpė skirtingi išgyventi jausmai, matyti vaizdai – tai archeologiniai radiniai, mikropasauliai. Dauguma darbų sukurti ekspromtu, be išankstinių eskizų. Spalvos, atspalviai, pustoniai, linijos, šviesų žaismas V. Žiliaus kūriniuose liejasi iš vieno paveikslo į kitą.


Parengta pagal: Korsakaitė, I. (2013). Vladislovas Žilius. Savitos kūrybos atodangos. In Vladislovas Žilius. Atodangos ir švytėjimai (p. 10-13). Vilnius: Meno rinkos agentūra.

Vladislovas Žilius – užsispyręs talentingas modernistas, nesitaikęs prie sovietinės sistemos. (2012). Bernardinai.lt Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt.

 

Skaityti daugiau
Opartinė kompozicija

Opartinė kompozicija (1969)

Kartonas, mišri technika, 80.00 x 59.00 cm