Meniu
Kęstutis Zapkus
Kęstutis Zapkus
1938

Kęstutis Zapkus gimė 1938 m. Dabikinės kaime, Akmenės rajone. Baigiantis karui su motina pasitraukė iš Lietuvos ir 1947 m. atvyko į JAV. 1956–1960 m. studijavo Čikagos meno instituto mokykloje. Išsilavinimą įgijo Čikagoje, kur lankė lituanistinę mokyklą, dalyvavo tautinių šokių grupėje, lankė skautų užsiėmimus. 1960 m. baigė Čikagos meno institutą. Jaunimo centre skautai akademikai surengė ir pirmąją jo tapybos parodą, į kurią buvo pakviesti amerikiečiai meno kritikai. Žymus kritikas Franz Schultz šią Zapkaus parodą pavadino geriausia, surengta tais metais". Beveik visus paveikslus nupirko Gress" meno galerija. Tai buvo smarkus paskatinimas jaunam dailininkui veržtis aukščiau. Po to meno studijas jis dar gilino Syrakūzų universitete Niujorke, kur įgijo magistro laipsnį. Kiek vėliau, gavęs Ryer-son stipendiją į meną gilinosi Paryžiuje. Nuo 1965 m. gyvena Niujorke. Nuo 1956 m. dėstė Prinstono universitete. 1962–1965 m. gavęs stipendiją dirbo Paryžiuje ir kituose Europos miestuose. Nuo 1965 m. dėstė Prinstono universitete. Šiuo metu gyvena ir kuria Niujorke.

Kęstutis Zapkus – vienas garsiausių lietuvių dailininkų Jungtinėse Amerikos valstijose. Kūrybos pripažinimą pelnė priešingų meninės raiškos metodų derme, sudėtinga, plataus užmojo spalvų ir formų vienove. Kaip Niujorko tapybos mokyklos šalininkas, jis tapo prestižinių Niujorko galerijų – Paulos Cooper, Johno Weberio – dailininiku, savo paveikslus eksponavo daugelyje grupinių ir individualių parodų. Iš pradžių savo kūryboje linkęs į abstraktųjį meną, vėliau Zapkus vystė karo, socialinės kontrolės bei politizuotos prievartos temas. Įtakos dailininko kūrybai turėjo ir jo muzikavimas smuiku. Precizika ir muzikalumas, taktas ir konstruktyvumas atsispindi jo drobėse. Anot Lucy R. Lippard, jo kūryba keičiasi kas penkeri metai, autorius balansuoja tarp geometriškai tikslių ir laisvesnių formų, abstraktaus ir figūratyvaus meno.

Parengta pagal: L. Laučkaitė, Lietuviai anapus tradicinio modernizmo", in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 150-154; V. Užupis, Dailininko Kęstučio Zapkaus meniniai laimėjimai", in: Aidai, 1982, nr. 2, p. 11.

Skaityti daugiau
Pasaulio čempionatas

Pasaulio čempionatas (2007)

Drobė, aliejus, 182.00 x 365.76 cm

Žaislas (Karo vaikai)

Žaislas (Karo vaikai) (1983)

Drobė, mišri technika, 182.88 x 152.40 cm

Mėlynas diptikas

Mėlynas diptikas (1968)

Drobė, akrilas, šilkografija, 243.84 x 401.32 cm

Pagrindinių spalvų kompozicija

Pagrindinių spalvų kompozicija (1969)

Drobė, akrilas, šilkografija, 243.84 x 487.68 cm

Kolizijos eiga

Kolizijos eiga (1981)

Drobė, aliejus, akrilas, 243.84 x 487.68 cm