Meniu
Viktoras Vizgirda
Viktoras Vizgirda
1904 - 1993

Viktoras Vizgirda gimė 1904 m. Dominikoniuose (Kauno apskritis). Mirė 1993 m. Cape Code, JAV. 1920–1922 m. mokėsi dailės Justino Vienožinskio piešimo studijoje. 1922–1926 m. – Kauno meno mokykloje. Baigęs mokyklą bronzos medaliu, išvyko į Paryžių, studijavo André Lhote akademijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1928–1940 m. dėstė piešimą Raseinių ir Pagėgių gimnazijose, Kauno amatų mokykloje ir dažytojų kursuose. 1937–1938 m. vadovavo Lietuvos dailininkų sąjungai, 19401941 m. buvo Vilniaus dailės mokyklos inspektorius, 19411943 m. Vilniaus dailės akademijos direktorius. Dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų ir „Ars“ grupuotės veikloje. 1944 m. išvyko į Vakarus, gyveno Vienoje, Tiubingene, Berlyne; Dailės ir amatų mokykloje (Ecole des Arts et Métiers) Freiburge vadovavo tapybos studijai, buvo administracijos direktorius. 1947 m. Lietuvių dailės instituto Freiburge vienas iniciatorių, pirmasis jo pirmininkas. 1950 m. atvyko į JAV, apsigyveno Bostone. 1951–1966 m. dirbo vitražų studijoje.

V. Vizgirda – daugelio draugijų ir asociacijų (Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos, Meno instituto, Bostono „Copley“ draugijos, Keimbridžo meno asociacijos, Bostono nepriklausomųjų menininkų draugijos ir kt.) narys. Visada jautė pareigą rašyti spaudai, ypač dailės klausimais. Bendradarbiavo „Naujojoje Romuvoje“, „Lietuvos aide“, emigracijoje buvo nuolatinis „Aidų“ bendradarbis, talkino rengiant Lietuvių enciklopediją ir „Enciklopediją Lituanika“. Nuo 1930 m. dalyvavo visose Nepriklausomųjų dailininkų draugijos, „Ars“ grupuotės ir Lietuvių dailininkų sąjungos rengiamose parodose. Surengė individualias parodas Bostone, Čikagoje, Vilniuje, (1966, 1993), Paežeriuose (1998), Kaune (2004). Mirė 1993 m. JAV.

V. Vizgirdos kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, Telšių „Alkos“, Šiaulių „Aušros“ muziejuose, Rygos dailės muziejuje, JAV, Kanadoje, Vokietijoje.

Gyvendamas JAV, dailininkas atkakliai tęsė lietuviškosios tapybos postimpresionistines tradicijas. Kūriniuose daugiausia vaizdavo gamtą („Sodas“, 1930; „Peizažas“, 1931; „Kelias per kaimą“, 1937; „Žemaitijos peizažas“, 1939; „Los Angeles apylinkės“, 1986), architektūros statinius („Vošakio Rūdos bažnyčia“, 1938; „Vilniaus peizažas su Šv. Mykolo bažnyčia“, 1943; „Bernardinų rūmai Vilniuje“, 1943; „Misionierių bažnyčia“, 1943), nutapė portretų („Autoportretas“, 1938; „Dailininko Viktoro Petravičiaus portretas“, 1939; „Autoportretas“, 1967), natiurmortų („Natiurmortas su liaudies skulptūrėle“, 1939; „Dievuliai“, 1935). Darbai išsiskiria ekspresyvia formų bei linijų ritmika, intensyvios chromatikos darniu, subtiliai niuansuotu koloritu, virtuoziška tapysena.

Baigiantis 5-ajam dešimtmečiui, peizažuose (taip pat ir natiurmortuose bei portretuose) jaučiasi stipresnės, gaivališkesnės emocijos, sukeliančios faktūrų vibracijas, klojančios rupų (kartais – ir šiurkštų) jų paviršių, linijų dryžiai nervingesni, aštresni kirčių potėpiai. Atrodytų, jog galynėjamasi ir su gamta, regimais motyvais, ir su pačiu savimi. Lyg būtų atsiradę dvasinio nestabilumo, neaiškių nuotaikų, net susierzinimo. Apskritai šeštojo dešimtmečio V. Vizgirdos tapyba laisvesnė, spontaniškesnė, plokštinama erdvė, stipriau „uždaromos“ perspektyvos, priekiniame plane paliekamos didokos spalvų plotmės, nors vaizdo struktūra niekur nepraranda ryšio su vaizduojamu motyvu.


Parengta pagal:

Liutkus, V. (2003). Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje. In Išeivijos dailė. Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas;

Viktoras Vizgirda. Lietuvių dailė išeivijoje. Parodos katalogas. (1999). Vilnius: Lietuvos dailės muziejus.

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo (1988)

Drobė, akrilas, 90.00 x 115.00 cm

Autoportretas

Autoportretas (1952)

Drobė ant kartono, aliejus, 76.00 x 60.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo (1982)

Drobė, aliejus, 111.50 x 127.00 cm

Vasara

Vasara (1972)

Drobė, akrilas, 121.50 x 161.50 cm