Meniu
Albertas Veščiūnas
Albertas Veščiūnas
1921 - 1976

Lietuvos išeivijos menininkas Albertas Veščiūnas gimė 1921 m. Pandelyje. 1940 m. pradėjo architektūros studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, kurios buvo nutrauktos dėl prasidėjusio karo. 1944 m. teko palikti tėvynę ir emigruoti į Vokietiją, kur tęsė architektūros studijas. Pajutęs ilgai brandintą potraukį vaizduojamajai dailei, metė mokslus ir 1949 m. pasitraukė į Jungtines Amerikos valstijas. Kaip ir daugelis Rytų Europos emigrantų turėjo dirbti sekinantį darbą fabrike. Vis dėlto 1951 m. jam pavyko pradėti studijas Studentų meno lygoje Niujorke, kur tobulino piešimo ir grafikos įgūdžius, ėmė domėtis tapyba. Tuo metu suvokė, kad save realizuoti ir įveikti gyvenimo beprasmybę gali tik kurdamas. Baigęs mokslus dar labiau pasinėrė į tapybą, dalyvavo keliose jungtinėse parodose. 1958 m. išvyko į Europą, intensyviai įniko į kūrybą ir tais pačiais metais Prancūzijoje Vilfranšo galerijoje pristatė pirmąją personalinę parodą, po kurios sekė antroji personalinė paroda Berlyne. 1959 m. nusiminęs dėl neatsakytos meilės grįžo į Niujorką, planavo surengti trečiąją parodą, bet dėl įvairių priežasčių tikslo teko atsisakyti. Spėjama, kad nuo septintojo dešimtečio autorius nustojo kurti. A. Veščiūnas mirė 1976 m. Niujorke. Po mirties didelė dalis dailininko kūrybos buvo prarasta. 

Grafiko, piešėjo ir tapytojo Alberto Veščiūno darbų negalima priskirti kuriai nors vienai XX a.  meno srovei. Nors menininkas gyveno Niujorke, tuometinėje avangardo sostinėje, jis kritiškai žvelgė į madingus modernistinius judėjimus, o labiau vertino klasikų, ypač Renesanso menininkų tradiciją. Veščiūnas buvo įsitikinęs, kad modernusis menas yra praradęs dvasinį ryšį su žmogumi ir tėra formalistikos ieškojimas, merkantilistinės visuomenės vaisius. Vedamas tokios filosofijos, dailininkas nesistengė savo darbuose kopijuoti nei natūros, nei pasidavė visiškai abstrakcijai. Nervingomis ir lanksčiomis linijomis, iki galo nuo realybės neatskirtomis, bet deformuotomis, išraiškingomis formomis, intensyvių spalvų potėpiais  jis stengėsi perteikti savo vidinius išgyvenimus, sielos virpesius. Jo kūrybos ypatumas - tai tradicijos ir modernumo sintezė, bandymas išsaugoti meno vertybes, jų santykį su žmogaus dvasia.

 

Parengta pagal: V. Ščiglienė ,,Albertas Veščiūnas”, Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2006.

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, akrilas, 43.00 x 57.00 cm

Peizažas

Peizažas

Drobė, aliejus, 74.00 x 96.50 cm

Birutės kalnas

Birutės kalnas

Kartonas, aliejus, 49.50 x 69.00 cm