Meniu
Adomas Varnas
Adomas Varnas
1879 - 1979

Gimė 1879 m. Joniškyje. 1896–1999 m. mokėsi Kauno dvasinėje seminarijoje, 1901–1903 m. – Peterburgo Štiglico technikos piešimo bei Dailei skatinti draugijos mokyklose. 1903–1905 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje, 1908 m. baigė Ženevos aukštąją dailės mokyklą Šveicarijoje. 1908 m. išvyko į Siciliją. Nuo 1908 m. dalyvavo pirmosiose „Lietuvių dailės draugijos“ parodose Vilniuje. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje. 1909 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje, Anykščiuose, po to – kurį laiką Galicijoje (Ukraina), Zakopanėje (Lenkija). 1913 m. grįžo į Vilnių. Bendradarbiavo leidinyje „Vairas“, literatūros almanache „Pirmasai baras“. 1908–1914 m. dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės parodose. 19141918 m. gyveno Rusijoje. 1918 m. grįžo į Vilnių, 1919 m. buvo švietimo liaudies komisariato meno kolegijos pirmininkas. 1919–1920 m. mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje. 1920 m. persikėlė į Kauną. Įkūrė privačią dailės studiją. 1920 m. kartu su kitais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1922–1923 m. Prahoje vadovavo banknotų spausdinimo priežiūros komisijai. 1922 m. išleido šaržų rinkinį „Ant politikos laktų“. 1921–1926 m. rinko tautodailę, fotografavo medinius kryžius, 1926 m. išleido albumą „Lietuvos kryžiai“. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje, JAV. Personalinių parodų surengė Zakopanėje (1912), Poznanėje (1913), Klaipėdoje (1926), Kaune (1927, 1938), Joniškyje (1938), Ravensburge (Vokietija, 1948), Čikagoje (1955, 1959). A. Varnas – vienas iš Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų. Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, buvo Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos garbės pirmininkas. Mirė 1979 m. Čikagoje, JAV.

Sukūrė portretinių kompozicijų ir portretų, peizažų, figūrinių kompozicijų, grafikos darbų (pašto ženklų, banknotų projektų, kortų, šaržų), teatro dekoracijų, iliustravo knygų. Ankstyvajai kūrybai būdinga alegoriškumas, dramatizmas, vėliau lakoniškumo bruožai, elegiška nuotaika, impresionistinė raiška, dekoratyvumas, stilizacija. Dailininkas nutapė daug portretų ir alegorinių kompozicijų („Dailininkas ir elgeta“, 1906; „Gamtininkas ir darbininkas“, 1911; „Bangose“, 1912; Jono Basanavičiaus portretas, 1914 ir kt.), peizažų („Žiema Tatruose“, 1912; „Ūkanuota diena“, 1912; „Pavasaris“, 1913). Vėlesnio periodo darbams būdingos dekoratyvaus stilizavimo tendencijos, architektoniškumas.


Parengta pagal:

Šlapelis, I. (1926). Adomas Varnas ir jo darbuotė. Pradai ir žygiai, 8;

Žemaitytė, Z. (1998). Adomas Varnas: gyvenimas ir kūryba. Vilnius: Baltos lankos; 

LDM Dailininkų duomenų bazė. (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.ldm.lt

Skaityti daugiau
Koplyčia

Koplyčia (1930)

Drobė, aliejus, 70.00 x 100.00 cm

Marijos apsireiškimas Šiluvoje

Marijos apsireiškimas Šiluvoje (1957)

Drobė ant kartono, aliejus, 91.50 x 66.00 cm