Meniu
Telesforas Valius
Telesforas Valius
1914 - 1977
Dailininkas, grafikas. Gimė 1914 m. Rygoje. Mirė 1977 m. Toronte (Kanada). 1931–1937 m. mokėsi ir baigė Kauno meno mokyklą, grafikos studiją (mokytojas Adomas Galdikas). Dailės parodose dalyvavo nuo 1937 m. 1942–1943 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946–1949 m. dėstė Freiburgo taikomosios dailės mokykloje (École des Arts et Métiers). Nuo 1949 m. gyveno Kanadoje: dirbo dėstytoju Toronto dailės mokyklose, 1970–1976 m. – Toronto universitete. Surengė parodų: Monrealyje (1950, 1952), Paryžiuje (1959, 1963), Niujorke (1960), Toronte (1961), Otavoje (1974), Vilniuje (1984). T. Valius – vienas žymiausių lietuvių grafikų, išugdęs ne mažiau garsių menininkų kartą (R. Viesulas, V. Ignas ir kt). Dailininkas sukūrė estampų, spalvotų litografijų, ofortų, knygų iliustracijų. Nutapė paveikslų, sukūrė monotipijų, spalvotų piešinių, dekoratyvinių skulptūrų, apipavidalino spektaklių (Telšių dramos teatre). Kūrybinio impulso sėmėsi iš gimtosios žemės, liaudies kūrybos. Ankstyvieji kūriniai siužetiški, ekspresyvaus štricho, vėlesnieji – abstrakčių formų, spalvoti.
 
Dar Lietuvoje karo metais sukurtas T. Valiaus ciklas „Tragedija Baltijos pajūry“, ne kartą išeivijoje reprezentavęs autorių, gerai atitiko netekties nuotaikas, apėmusias visą tremtinių būtį. Tomis pačiomis ekspresyviomis kompozicijomis, turtinga raižysena egzistencinės grėsmės ir praradimo jauseną dailininkas perteikė ir savo pokariniuose medžio raižiniuose „Gaisras Lietuvos bažnytkaimyje“ (1945 m.) ir „Maras“ (1947 m.). Ypač paveikus ir meistriškas pirmasis estampas, vaizduojantis moterį, varpu skelbiančią nelaimę. Apibendrintas į priekį pasvirusios stambios jos figūros siluetas pats panašus į įsiūbuotą varpą. Visa savo esybe varpininkė, regis, susilieja su galingu pavojaus gausmu. Veržlų susikertančių kompozicijos įstrižainių judesį dar labiau ryškina masyvios architektūros konstrukcijos, užsklendžiančios dinamikos pritvinkusį meninės erdvės plotą. Tamsios pirmojo plano formos kontrastiškai išsiskiria gaisro ugnies nutviekstame fone.


Parengta pagal:

LDM dailininkų duomenų bazės informaciją;

Korsakaitė, I. (2003). Lietuvių išeivių grafika ir tautinis tapatumas. In: Išeivijos dailė, sud. Korsakaitė, I., Laučkaitė, L., Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, guašas, 55.00 x 45.50 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Popierius, tempera, guašas, 32.50 x 26.50 cm