Meniu
Adolfas Valeška
Adolfas Valeška
1905 - 1994

Adolfas Valeška – tapytojas, vitražistas, scenografas, meno bei kultūros tyrinėtojas. Gimė 1905 m. Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Mirė 1994 m. Kaune. 1928 m. baigė Kauno meno mokyklą (studijavo tapybą). Tobulinosi Berlyne, Romoje, Paryžiuje. Įkūrė Bažnytinio meno muziejų, 1935–1940 m. buvo jo direktorius. 1944 m. A. Valeška pasitraukė į Vokietiją, Freiburgą. 1947–1949 m. vadovavo Freiburgo meno mokyklos (École des Arts et Métiers) Tapybos studijai, 1948 m. jo ir kitų bendraminčių iniciatyva Freiburge įkurtas Lietuvių dailės institutas. 1950 m. atvyko į JAV. 1951 m. Čikagoje įsteigė Vitražo ir mozaikos studiją, kurioje vykdė monumentalios dekoratyvinės dailės užsakymus įvairių konfesijų maldos namams. 1954–1956 m. Čikagos dailės institute dėstė vitražą. Nuo 1984 m. gyveno Indianoje. 1993 m. dailininkas grįžo į Lietuvą.

A. Valeška dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje, jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir kitų šalių muziejai, kolekcininkai. Už meninius nuopelnus visuomenei dailininkas įrašytas garbingų asmenų sąraše Čikagoje 1972 m. išleistoje knygoje „Personalities of the West and Midwest“, taip pat A. Valeška yra knygos „International who`s who in art and antigues“ sąrašuose. Amerikos Biografijos institutas A. Valeškai atsiuntė specialų diplomą, pagerbiantį dailininką už išskirtinumą, pasižymėjimą ir iškilumą. Dailininko darbai Šv. Filomenos bažnyčioje ir Rotfei Zedek šventykloje įrašyti pavyzdinių religinių meno paminklų sąraše.

Nutapė portretų, natiurmortų, figūrinių kompozicijų, dekoravo Saločių bažnyčią, apipavidalino Lietuvos paviljonus Vatikano (1935) ir Berlyno (1937) tarptautinėse parodose. Nuo 1930-iųjų dalyvavo dailės parodose, 1934 m. Kaune surengė personalinę parodą. Spaudoje paskelbė straipsnių apie lietuvių dailę, 1935 m. parengė leidinį „Bažnytinio meno muziejus“.

Vitražais, mozaikomis dekoravo bažnyčias Čikagoje, Douners Grove, kituose JAV miestuose, Kanadoje. Sukūrė teatro dekoracijų, molbertinės tapybos kūrinių-portretų, peizažų, istorinės, religinės tematikos figūrinių ir abstrakčių kompozicijų, skulptūrų. Ankstyvieji peizažai ir kompozicijos impresionistiški, dekoratyvūs, portretai realistiški. Kūrybai įtakos turėjo lietuvių liaudies menas, modernistinė Vakarų Europos dailė. Svajingas bei nuosaikios fovistinės elegancijos turtingas A. Valeškos Freiburgo laikotarpis. Vėliau, persikėlus į JAV, stilius pakito, atsirado vitražus primenančios plastinės manieros, dekoro elementų, segmentiškų margų faktūrų. Sukūrė ir abstrakčių kompozicijų.

 

Parengta pagal:

Liutkus, V. (2003). Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje. In Išeivijos dailė. Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas;

Dailininkas Adolfas Valeška: Gyvenimas, kūryba, idėjos. (1980). Aidai, 5.

 

Skaityti daugiau
Freiburgo peizažas

Freiburgo peizažas (1948)

Drobė, aliejus, 60.50 x 50.00 cm

Natiurmortas su vaisiais

Natiurmortas su vaisiais (1949)

Drobė, aliejus, 73.00 x 60.00 cm