Meniu
Povilas Puzinas
Povilas Puzinas
1907 - 1967

Tapytojas gimė 1907 m. Rygoje, mirė 1967 m. Niujorke. 1921-1923 m. mokėsi Kultūros meno draugijos meno mokykloje. 1932 m. baigė Latvijos dailės akademiją (Valterio Purvyčio peizažinės tapybos studiją). 1937-1939 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje. Dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Freskomis ir paveikslais dekoravo Panevėžio katedrą, paveikslais - Panevėžio marijonų noviciato koplyčią, Smilgių bažnyčią. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo lietuvių rezistentų veikloje. 1944 m. suimtas ir kalintas Rygos kalėjime. 1944 m. lapkritį emigravo į Vokietiją, gyveno Berlyne, Kemptene, Ulme, o nuo 1947 m. apsigyveno JAV, Niujorke. 1956 - 1958 m. dėstė Cattan-Rose dailės mokykloje Niujorke, vėliau - Long Ailendo meno lygos bei Jacksono Heightso meno klubo mokyklose. Long Ailende įsteigė privačią dailės studiją. Buvo„Lietuvių dienų" meninis redaktorius. Sukūrė natiurmortų, portretų, figūrinių, teminių kompozicijų, peizažų. Kūrybai būdingi biografinių išgyvenimų atspindžiai, ekspresyvi išraiška, šiaurietiškas koloritas. 6-7 dešimtmetyje dalyvavo parodose JAV miestuose, surengė parodų, pelnė daugybę apdovanojimų tiek ikikarinėje Lietuvoje ir Latvijoje, tiek JAV: Latvijos valstybinio muziejaus premija, Dariaus ir Girėno portretų konkurso I premija, Suvienytų Amerikos menininkų garbės aukso medalis (1967), I premija Niujorko parodoje (1969). Surengtos parodos Rygoje, Vilniuje, Kaune, daugelyje JAV miestų. 1975 m. Niujorke išleistas jo kūrinių albumas. 

Povilas Puzinas buvo labai žmogiška ir jautri asmenybė. Jis mylėjo gyvūnus ir gamtą. Dailininkas turėjo gilią muzikinę klausą. Jaunystėje blaškėsi, pasirinkdamas tarp dailės ir muzikos studijų. Jis mėgo tapyti, klausydamasis geros muzikos. Dailininko tapybos pasaulis atspindi jo romantiškus sentimentus senovei – praeičiai, kuri įsikūnijo užmirštomis vietomis: nevažinėjamais kaimo keliukais, pasenusiomis trobelėmis ir žvejų valtelėmis. Jam buvo artima jūra. Dažnai jo paveiksluose matome žvejus, jūros peizažų motyvus. Jo figūrinėse kompozicijose stebime mėginimą išreikšti savo laikmečio kartos skausmą, kančias, susijusias su išblaškytais karo žmonių likimais, artimai siejančiais Lietuvos ir Latvijos žmones.

Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje", in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 110-112; Povilas Puzinas (1907-1967): Tapyba", parodos katalogas, sud. V. Liutkus, Vilnius: LDM, 1998.

Skaityti daugiau
Žvejai

Žvejai

Kartonas, aliejus, 55.00 x 65.00 cm

Miško peizažas

Miško peizažas (1927)

Kartonas, aliejus, 37.50 x 46.50 cm

Malūnas

Malūnas

Drobė ant kartono, aliejus, 60.50 x 50.50 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo (1958)

Kartonas, aliejus, 61.50 x 74.50 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo (1952)

Drobė, aliejus, 54.00 x 68.50 cm

Dokas

Dokas

Kartonas, aliejus, 58.00 x 73.50 cm

Dokas

Dokas

Kartonas, aliejus, 38.50 x 48.70 cm