Parodos
Meniu
Zigmas Petravičius
Zigmas Petravičius
1862 - 1955

Zigmas Petravičius gimė 1862 birželio 16 d. Ganypravos k., Kražių vlsč. Raseinių apskr. Mirė 1955 kovo 9 d. Kaune. Dailininko tėvas Karolis Petravičius buvo 1863 m. sukilimo dalyvis. Baigęs Varšuvos gimnaziją, Z. Petravičius kurį laiką mokėsi Varšuvos dailės mokykloje. Nuo 1881 m. laisvu klausytoju studijavo Peterburgo dailės akademijoje. 1887-1890 m. Peterburgo dailės akademijoje lankė profesoriaus Bogdano Willewalde batalinės tapybos studiją. Vėliau gilino žinias Paryžiuje. Studijuodamas Paryžiuje pradėjo dalyvauti Peterburgo dailės parodose. Nuo 1890 m. aktyviai įsijungė į Peredvižnikų rengiamas parodas, dalyvavo Peterburgo dailės akademijos pavasarinėse parodose. 1893 m. Peterburgo dailės akademija jam suteikė dailininko vardą. 1895 m. tapo Peterburgo dailininkų draugijos nariu. 1900 m. dalyvavo Kijevo dailės salono parodoje, 1902-1903 m. savo darbus eksponavo Vilniaus dailės parodų salone. Už 1905 m. Peterburgo dailės akademijos parodoje eksponuotą paveikslą „Mirties žygis", Petravičius priverstas emigruoti. Emigracijoje dailininkas praleido apie šešerius metus, gyveno Palestinoje ir Egipte. Grįžęs į Peterburgą, dalyvavo Varšuvos dailei skatinti draugijos rengtose parodose Varšuvoje ir Krokuvoje. Į Lietuvą dailininkas grįžo po Pirmojo pasaulinio karo. Gyveno Šiauliuose, Telšiuose, Kelmėje. Nuo 1926 m. dalyvavo Lietuvių dailės draugijos parodose. Priklausė Lietuvos dailininkų sąjungos realistų sekcijai. Kauno karo muziejaus direktoriaus generolo Vlado Nagevičiaus pakviestas dirbti dailininku į Karo muziejų, ten nutapė kompozicijų istorine ir karine tematika, istorinių asmenybių portretų. 1940 m. ir 1954 m. Kaune surengė personalines parodas. Kūriniai saugomi Lietuvos dailės muziejuje (Vilnius), Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kaunas), Vytauto Didžiojo karo (Kaunas), „Aušros" muziejuje (Šiauliai), „Alkos" (Telšiai) muziejuose ir kt. Lietuvos muziejuose, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir už jos ribų.

Dailininkas Zigmas Petravičius buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos meno atstovų, pradėjusių dalyvauti Rusijoje veikusiame menininkų atstovų Peredvižnikų veikloje. Kaip ir bendraminčiai, Z. Petravičius savo kūryboje bandė neigti akademizmo sukurtą žanrinę hierarchiją ir kanonus, bei propaguoti realizmo estetiką. Tapytojas teikė pirmenybę peizažams, portretams ir žanrinėms kompozicijoms labiau nei didžiuoju žanru vainikuotam istoriniam žanrui. Jis nukreipė savo žvilgsnį į paprastą gyvenimo buitį, kasdienybės ir darbų nuvargintus žmones, paprastą ir neidealizuotą kraštovaizdį, suprasdamas, kad ši dabarties istorija ir tikrovė yra svarbesnė nei sukonstruota ir tolima nuo žmogaus tradicinė tapyba. Vis dėlto, Zigmas Petravičius iki galo neatsisakė savo akademinio išsilavinimo ir struktūriškai bei racionaliai  organizuodavo savo drobes, neretai  patalpindamas personažus į žinomą trikampę kompoziciją. Nepaisant savo stiprių realistinių pažiūrų, Zigmas Petravičius nevengė turtinti ir gryninti savo kūrybinį kelią kitomis meno kryptimis. Dalyje jo darbų yra juntamas impresionistinis spalvų vaiskumas ir niuansų gausa, išreikšta smulkiais ir lengvais potėpiais. Nepaisant jo estetinio laviravimo, Zigmas Petravičius išliko nuolankus XIX a. antros pusės rusų buitinei ir akademinės dailės tradicijai.


Parengta pagal: Gasiūnaitė, Milda, ,,Z. Petravičius - realistinių potėpių meistras” in: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/kultura/zpetravicius-realistiniu-potepiu-meistras-207880


Skaityti daugiau
Simbolinė kompozicija

Simbolinė kompozicija (1938)

Drobė, aliejus, 93.00 x 78.00 cm