Meniu
Viktoras Petravičius
Viktoras Petravičius
1906 - 1989

Gimė 1906 m. gegužės 12 d. Bedaliuose (Šakių r). Mirė 1989 m. Union Pier, Mičigane, JAV. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą (mokytojas Mstislavas Dobužinskis), 1938 m. – Paryžiaus Valstybinę meno ir amatų mokyklą (Conservatoire Nationale des Arts et Matiers) ir Valstybinę aukštąją meno mokyklą (Ecole Nationale Souperieure des Beaux-Arts). Priklausė „Formos“ dailininkų kolektyvui. 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už iliustracijas lietuvių liaudies pasakai „Gulbė karaliaus pati“ (LDM) apdovanotas Didžiuoju prizu. 1939 m. Kaune surengė personalinę tapybos ir grafikos darbų parodą. 1940–1941 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

V. Petravičius – lietuvių grafikos klasikas. Žymesni dailininko darbai: iliustracijos knygoms „Marti iš jaujos“ (1937, LDM), S. Čiurlionienės „Šventmarė“ (1937, LDM), F. Kiršos „Tolumos“ (1947), B. Sruogos „Giesmė apie Gediminą“ (1952, LDM), K. Bradūno „Devynios eilės“ ir kt. Kūriniams būdinga autentiškas primityvumas, paprastumas, lietuvių buities detalės, ornamentika, lyriškumas. Tapybos darbuose dailininkas labiau akcentuoja koloritą negu piešinį.

„Viktoras Petravičius - vienas ryškiausių XX a. lietuvių grafikų, didžiąją kūrybinio kelio dalį ėjęs išeivijos keliais. Unikali jo meninė individualybė darė stiprų poveikį visai lietuvių dailės raidai. Jis pirmasis taip galingai pajuto mitinį etninės kultūros klodą, intuityviai kūrė mitologinės atminties gaivinamąją poetišką žmogaus ir gamtos vienybės pasaulį." I. Korsakaitė.

Be grafikos, Petravičius dirbo ir kitų dailės šakų - tapybos, skulptūros, vitražo, mozaikos sityse.

Parengta pagal: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo", sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003; I. Korsakaitė, Viktoras Petravičius: Grafika", Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998, p. 255.

Skaityti daugiau
Golgota (Nukryžiavimas)

Golgota (Nukryžiavimas) (1952)

Gipsas, stiklas, mozaika, 61.50 x 47.50 cm

Kompozicija

Kompozicija

Gipsas, reljefas, 53.50 x 18.00 cm

Kompozicija

Kompozicija

Gipsas, reljefas, 53.50 x 15.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo (1956)

Drobė, aliejus, 36.00 x 41.00 cm