Meniu
Bronius Murinas
Bronius Murinas
1906 - 1986

Gimė 1906 m. Rygoje. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Petrograde ir Maskvoje. 1918–1922 m. mokėsi Linkuvos gimnazijoje, 1923–1928 m. – Kauno meno mokykloje, tapybos studijoje (kartu mokėsi Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda, Jonas Voicechavičius-Vaitys, Ignas Piščikas, Rimtas Kalpokas ir kt.). 1928 m. baigęs Kauno meno mokyklą, dirbo Kauno mokytojų seminarijoje ir Moterų dailės darbų mokykloje. 1932–1935 m., gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, gilino studijas Paryžiuje Bulio dailės mokykloje (Ecole Boulle). 1935–1939 m. dėstė Klaipėdos ir 1939–1944 m. Vilniaus pedagoginiuose institutuose. Parašė vadovėlius: „Piešimas lentoje“ (1936), „Komponuojamasis piešimas“ (1937), „Piešimas iš vaiko aplinkos“. 1940–1944 m. gyveno ir dirbo Vokietijoje, nuo 1949 m. – JAV, Čikagoje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1930), Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys (1950) ir valdybos pirmininkas, JAV dailininkų sąjungos narys. Iki pensijos dirbo Čikagos geležinkelių bendrovėje (dažytoju, vėliau – braižytoju, vertėju). Mirė 1986 m.

Parodose dalyvavo nuo 1936 m. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų – Klaipėdoje (1936), Rotveile (1948), Čiurlionio galerijoje (Čikaga), 1957, 1962, 1965, 1971, 1976, 1981), Detroite (1960), Bostone (1968), Brukline (1972). Eksponavo darbus kolektyvinėse parodose JAV ir Europoje. 1954–1957 m. JAV dailininkų parodose laimėjo tris pirmąsias ir vieną antrąją premijas.

Kūryba postimpresionistinės stilistikos. Murinas buvo vienas pajėgesnių akvarelistų, tapęs daugiausiai peizažus ir natiurmortus. Visada buvo jautrus gamtos sužadintiems įspūdžiams. Motyvai neįmantrūs, savaip interpretuoti. Akvarelinės tapybos technika laisva, drąsi, spalvos kontrastingos, šviesios. Dideli tonų kontrastai kūriniuose pabrėžia vidinę siužetų dramą.

Darbų yra įsigiję: Lietuvos dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Čikagos Čiurlionio galerija, Balzeko lietuvių meno muziejus Čikagoje, Lietuvių kultūros muziejus Lemonte ir kt.

Parengta pagal: Bronius Murinas. Tapybos paroda: katalogas", sud. M. Ulpienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1990; A. Valeška, Bronius Murinas", Chicago, 1981; Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1959, t. XIX; Lietuvių dailė išeivijoje: parodos Hiutenfelde, Vasario 16 gimnazijoje: katalogas", Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1999.

Skaityti daugiau
Peizažas

Peizažas (1983)

Kartonas, akrilas, 47.00 x 59.50 cm