Meniu
Jonas Mackevičius
Jonas Mackevičius
1872 - 1954

Dailininkas Jonas Mackevičius 1872 m. gimė Raguvoje, Panevėžio apskrityje. Mirė 1954 m. Šveicarijoje. 1894 m. baigė Maskvos dailei skatinti mokyklą, 1896 m. – kunigaikštytės Taniševos dailės studiją, o 1901 m. Dailės akademiją. Gyvendamas tuo metu Petrapilyje, J. Mackevičius priklausė tuo metu pagarsėjusiai realistų - žanrininkų dailininkų grupei „Peredvižniki“. Artėjant Romanovų dinastijos trijų šimtų metų jubiliejui, J. Mackevičius nutapė caro Nikolajaus II portretą, kuris paties caro buvo pripažintas geriausiu ir leista jį spausdinti jubiliejiniuose leidiniuose. Šis konkursas išgarsino dailininką.

Jonas Mackevičius lankėsi įvairiose Europos valstybėse, Mažojoje Azijoje, Palestinoje, Egipte ir kitur. Tapytojas taip pat 1907 m. dalyvavo pirmojoje lietuvių dailininkų parodoje Vilniuje, o vėliau įstojo į Lietuvių dailės draugiją. Ilgą laiką, 1914-1929 m., gyveno Kaprio saloje, Italijoje. Tai svarbus dailininkui kūrybos periodas. 1926 m. buvo surengtos jo kūrinių parodos Kaune ir kituose miestuose. J. Mackevičius iki 1940 m. buvo Meno mokyklos akvarelės ir piešimo dėstytojas. Per tą laiką dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Buvo vienas iš Lietuvos dailininkų draugijos steigėjų. 1938 m. apdovanotas DLK Gedimino III laipsnio ordinu. 1944 m. artėjant sovietinei armijai prie Lietuvos, Mackevičius pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno Šveicarijoje, Roveredo kantone.

Jonas Mackevičius buvo tradicinio akademinio realizmo atstovas, linkęs į romantizmą. Kai kuriuose Italijos laikotarpio kūriniuose jaučiama ir impresionizmo įtaka. Didelio formato istoriniuose paveiksluose, tapytuose Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui, – „Lietuvių kariuomenė žygiuoja į Vilnių“, „Kunigas A.Mackevičius šventina 1863 m. sukilėlių vėliavas“, „Vytautas Didysis Naugardo žemėje“, „Vytautas Didysis ties Juodąja jūra“, „Lucko suvažiavimas“ ir kt., – dailininkas labai rūpestingai perteikia tų įvykių dvasingumą, nuotaikas, tipažus, spalvų koloritą, puikią kompoziciją. Jo peizažinė tapyba pasižymi spalvingumu (ypač Kaprio vaizdai), nuotaikingumu.

 

Parengta pagal: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/12/07/zvil_02.html.

Skaityti daugiau
Kapris

Kapris (1926)

Drobė, aliejus, 42.00 x 53.00 cm

Našlaitės kovo mėnesį Pozitane

Našlaitės kovo mėnesį Pozitane (iki 1924)

Drobė, aliejus, 63.00 x 70.00 cm