Meniu
Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
Jadvyga Dobkevičiūtė Paukštienė
1913 - 2005

Tapytoja ir grafikė gimė 1913 m. Liepojoje, ir mirė 2005 m. JAV. 1938 m. baigusi Kauno meno mokyklą, P. Kalpoko studiją, žinias gilino Paryžiuje Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje pas profesorių D'Espagnat. 1937 m. už kilimo projektą Lietuvos paviljonui Paryžiaus pasaulinėje meno ir technikos parodoje buvo apdovanota aukso medaliu. 1944 m. išvyko į Vokietiją, nuo 1949 m. - į JAV. Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje dėstė tautodailę. Rašė straipsnius apie dailę leidiniuose "Draugas", "Moteris", priklausė Čikagos lietuvių dailininkių sąjungai. Pagerbta JAV LB Kultūros tarybos premija (2001).
Surengė virš 15 personalinių parodų įvairiuose JAV miestuose. 

Dailininkės kūryba nevienalytė, nestokojanti naivaus sentimento. Pirmuosius jos darbus labiausiai veikė impresionizmas, vėliau, šeštajame-devintajame dešimtmečiuose tapyboje atsiranda ir pusiau abstrakčių kompozicijų, ir ekspresionizmo. Pati dailininkė yra prisipažinusi, kad jos tapyba svyravo nuo postimpresionizmo iki ekspresionizmo. Dailininkė nutapė impresionistinės plastikos, nuotaikingo spalvų ir faktūrų mirgesio pilnų peizažų, figūrinių kompozicijų, natiurmortų. Septintajame dešimtmetyje ir vėliau sukurti paveikslai yra abstraktesni, atsirado rupesnės, storos faktūros, smulkesnis potėpis.

Parengta pagal: LDM dailininkų duomenų bazė; V. Liutkus, Žmogaus drama ir būties apmąstymai", in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 114.

Skaityti daugiau
Gėlės ir du vaisiai

Gėlės ir du vaisiai (1961)

Drobė ant kartono, aliejus, 45.00 x 35.00 cm

Poilsis

Poilsis (1974)

Drobė, aliejus, 115.00 x 56.00 cm

Burlaiviai

Burlaiviai

Kartonas, aliejus, 55.50 x 70.50 cm