Meniu
Kazys Daugėla
Kazys Daugėla
1912 - 1999

Lietuvos išeivijos fotografas Kazys Daugėla gimė 1912 m. Radviliškyje. 1936 m. baigė Vienos aukštąją žemės ūkio mokyklą, įgydamas inžinieriaus kultūrtechniko specialybę. 1937–1941 m. dirbo Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamente kultūrtechniku, o vėliau – referentu, trejus metus mokytojavo Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikos ir geodezijos mokykloje.

1944 m. rudenį išvyko į Austriją, o nuo 1945 m. apsigyveno Bavarijoje, Kempteno stovykloje. Čia jis mokytojavo stovyklos lietuvių gimnazijoje, dėstė suaugusiems užsienio kalbas, vedė fotografijos kursus. 1949 m. persikėlė į JAV, iš pradžių apsistojo Mančesteryje, vėliau – Bedforde. Dirbo Davisono bendrovėje rangovu, inžinieriu projektuotoju.
Fotografuoti Kazys Daugėla pradėjo studijų metais. Nuo 1937 m. dalyvavo parodose ir konkursuose. Kaune vykusiuose Lietuvos amatininkų ir kultūrtechnikų sąjungos fotosekcijos rengiamose konkursinėse parodose jaunam inžinieriui už nuotraukas buvo skiriamos premijos.

Karo metais Kempteno stovykloje fiksavo tremtinių gyvenimo akimirkas: buitį, darbą ir poilsį, šventes, mokslą ir sportą. Nuo 1952 m. Kazys Daugėla tapo JAV fotografijos draugijos nariu ir nuo tada dalyvavo kasmetinėse išeivijos fotografų parodose Čikagoje.

Vis dėlto Kazys Daugėla niekada nenutraukė ryšių su Lietuva. 1988 m. savo fotografijų parodą jis eksponavo Kauno fotografijos galerijoje, vėliau ji buvo perkelta į Fotografijos muziejų Šiauliuose. 1992 m. surengė parodą „Statybos Lietuvoje ir Amerikoje“, o 1995 m. rugsėjo 22 d. Fotografijos muziejuje vyko parodos „Veidai ir vardai“ atidarymas bei to paties pavadinimo albumo, kurio autoriai Kazys Daugėla, Algimantas Kezys ir Vytautas Maželis, pristatymas. 1992 m. išleido knygą „Išeiviai iš Lietuvos“, kuri 1993 m. Baltijos šalių knygos meno konkurse Rygoje pelnė net du diplomus – už albumo dizainą ir fotografijų meniškumą.

Nuo pat Fotografijos muziejaus įkūrimo padėjo jam informuoti apie lietuvių išeivijos fotografus ir parodas, atsiuntė labai vertingą 20 tomų fotografijos enciklopediją, „Kodak“ leidyklos išleistų vadovėlių seriją apie fotografiją, jos meną ir techniką. Muziejui padovanojo didžiąją savo fotoarchyvo dalį – fotografijų, skaidrių, negatyvų ir medalių. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos garbės narys. Kazys Daugėla mirė 1999 m.

Apie Kazį Daugėlą Janas Bulhakas yra pasakęs: „jis galvoja fotografuodamas“. Šio autoriaus nuotraukos jaudina „dvasingu paprastumu“, pastebi ir Antanas Sutkus: „atkreipi dėmesį į paprastumą. Kaip paprastai nufotografuotas peizažas, žmogus. Tačiau kiek tame paprastume dvasingumo. To galėtume pasimokyti iš autoriaus, kad įamžintume savo krašto gyvenimą taip, kad ateinančios kartos ne tik matytų, bet ir jaustų, kuo mes gyvi šiandien“. Karo metais fotografas Kempteno stovykloje fiksavo tremtinių buitį, darbą ir poilsį, šventes, mokslą ir sportą – šios nuotraukos sudaro itin vertingą kūrybinio palikimo dalį, turi istorinę vertę, yra bene, vienintelė išsami medžiaga, papildanti lietuvių tautos likimo dokumentiką.

Parengta pagal: Kazys Daugėla. Fotografijų parodos katalogas", sud. P. Kačiulienė. Vilnius, 1989; Kazys Daugėla. Užjūrio veidai ir vaizdai", 1995.

Skaityti daugiau
Mergaitė su žuvų aliejumi (stovykla)

Mergaitė su žuvų aliejumi (stovykla) (1945-1949/~1980)

Blizgus fotopopierius, sidabro bromido fotografija, 34.50 x 26.50 cm

Berniukas su dviem kepalais

Berniukas su dviem kepalais (1945-1949/~1980)

Blizgus fotopopierius, sidabro bromido fotografija, 34.50 x 27.00 cm

Stovyklos vaikai

Stovyklos vaikai (1945-1949/~1980)

Pusiau matinis fotopopierius, sidabro bromido fotografija, 34.50 x 26.50 cm

Ant laivo

Ant laivo (1949/apie 1980)

Blizgus fotopopierius, sidabro bromido fotografija, 26.50 x 34.50 cm

Pavasario debesys (Molėtų ežerai)

Pavasario debesys (Molėtų ežerai) (Iki 1944/ Apie 1980)

Blizgus fotopopierius, sidabro bromido fotografija, 26.50 x 30.50 cm

Tautos diena Molėtuose 1938 m. (Žydų bendruomenė sveikina prez. A. Smetoną)

Tautos diena Molėtuose 1938 m. (Žydų bendruomenė sveikina prez. A. Smetoną) (1938/ Apie 1980)

Blizgus fotopopierius, sidabro bromido fotografija, 26.50 x 34.50 cm