Meniu
Alfonsas Dargis
Alfonsas Dargis
1909 - 1996

Gimė 1909 m. Reivyčių kaime (Mažeikių apskrityje). 1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Metus pasimokęs skulptūros perėjo į dekoratyvinės tapybos skyrių. Šalia to trejus metus vakarais studijavo ir grafiką. Jo mokytojais buvo Stasys Ušinskas, Adomas Smetona, Kajetonas Sklėrius, Petras Kalpokas, Adomas Galdikas ir kiti. Drauge su kitais aštuoniais studentais įkūrė tuo laiku garsią dailininkų „Formos“ grupę. 1936 m. baigė Kauno meno mokyklą. Už diplominį darbą „Lietuviškos vestuvės“ gavęs Lietuvos valstybinę stipendiją, tolimesnių studijų išvyko į Vienos meno akademiją (Akademie der bildenden Künste). Vienoje studijavo scenografiją, meno istoriją. 1940 m., diplominiam darbui sukūręs Johano Gėtės draminės poemos „Faustas“ dekoracijas, Alfonsas Dargis baigė Vienos meno akademiją. 1940–1950 m. dirbo scenografu Vokietijos ir Čekoslovakijos teatruose. Per 11 metų spektakliams sukūrė daugiau kaip 100 dekoracijų. 1951 m. persikėlė į Ročesterį (JAV). 1973 m. čia įsteigė dailės studiją Forma Art Studio, joje pats dėstė. Nuo 1985 m. gyveno Vokietijoje. Mirė 1996 m. Frydrichshafene.

A. Dargio grafika ir tapyba susijusi su naivios, primityviajam menui būdingos stilizacijos srove. Kūryba gan abstrakti, bet tam tikri objektai paveiksluose vis tiek išlieka atpažįstami. Dailininko kuriami įvaizdžiai, figūrų transformacija, atsiradęs „negražaus“ žmogaus vaizdas, veidai-kaukės suartėja su įvairių Europos menininkų tuomet reikšta žmogaus susvetimėjimo, vienišumo, jo vidinio riksmo, autodestrukcijos tema. Impulsai ėjo ir iš primityvo kultūros, ekspresionizmo stilistikos, be abejonės, ir iš lietuvių tautodailės (skulptūros, grafikos) kūrinių. A. Dargio kūryboje atskleidžiamas dramatiškas žmogaus likimas, jo santykis ne tik su gamta, bet ir su socialine aplinka. Ji rodo, kaip šalia akivaizdžių ryšių su nacionaline kultūra, tarpukario dailės (ypač grafikos) tradicijomis atsiranda universalesnė gamtos ir žmogaus samprata, į meninį vaizdą skverbiasi antrosios XX a. pusės plastinė kalba, ironija, groteskas.

Parengta pagal: V. Liutkus, „Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje“, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: KFMI, 2003; Alfonsas Dargis. VFR. Tapybos ir grafikos parodos dailininko 80-mečiui pažymėti: katalogas, Vilnius: „Tėviškės“ draugija, LTSR DM, 1989; Lietuvių dailė išeivijoje: parodos Hiutenfelde katalogas, sud. Rima Rutkauskienė, Vilnius: LDM, 1999.

Skaityti daugiau
Kompozicija

Kompozicija (XX a. 7-8 deš. )

Popierius ant medžio, mišri technika, 28.50 x 21.00 cm

Kompozicija

Kompozicija (XX a. 7-8 deš. )

Popierius ant medžio, mišri technika, 21.00 x 28.50 cm

Kompozicija

Kompozicija (XX a. 7-8 deš. )

Popierius ant medžio, mišri technika, 20.50 x 28.00 cm