Elena Urbaitytė (Urbaitis)
Elena Urbaitytė (Urbaitis)
Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Adolfas Valeška
Adolfas Valeška
Telesforas Valius
Telesforas Valius
Adomas Varnas
Adomas Varnas
Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
Albertas Veščiūnas
Albertas Veščiūnas
Justinas Vienožinskis
Justinas Vienožinskis
Romas Viesulas (Veselauskas)
Romas Viesulas (Veselauskas)
Virginijus Viningas
Virginijus Viningas
Vytautas Osvaldas Virkau
Vytautas Osvaldas Virkau
Viktoras Vizgirda
Viktoras Vizgirda
Erwin Wurm
Erwin Wurm
Andrius Zakarauskas
Andrius Zakarauskas
Jūratis Zalensas
Jūratis Zalensas
Kęstutis Zapkus
Kęstutis Zapkus
Vladislovas Žilius
Vladislovas Žilius
Antanas Žmuidzinavičius
Antanas Žmuidzinavičius
Kazimieras Žoromskis
Kazimieras Žoromskis
Benzion Zuckerman
Benzion Zuckerman