Parodos
Meniu
Ir spindinti ietis perveria drakoną Be pavadinimo
Be pavadinimo
Be pavadinimo
Telesforas Valius
Popierius, tempera, guašas, 32.50 x 26.50 cm

AD: T. Valius

Scroll to zoom