Parodos
Meniu
Iš ciklo "Mirties gėlės" Be pavadinimo
Senukas
Senukas
Vincent Slendzinski, 1895
Lenta, aliejus, 40.50 x 29.50 cm

Nesignuotas, užrašas kitoje paveikslo pusėje prancūzų k.: Le Vieux / peint par Vincent. Sleńzdiński. / Vilnà 1895 an

Žymaus XIX a. Lietuvos dailininko V. Slendzinskio kūryboje vargetų, elgetų, piligrimų tema buvo svarbi visais kūrybos etapais. Elgetų temą jis, matyt, perėmė iš savo tėvo Aleksandro Slendzinskio, kurio kūrybiniame palikime trečiojo, žemiausiojo, visuomenės luomo atstovų atvaizdai sutinkami bene dažniau nei kurio kito XIX a. Lietuvos dailininko kūryboje. Žinoma, dėmesį buitinėms scenoms ir liaudies tipažams galime laikyti vienu iš bendrųjų Vilniaus meno mokyklos tradicijų, tačiau tik Slendzinskių kūryboje tie tipažai pavaizduoti be jokios idealizacijos, su pribloškiančiu realizmu. Paveikslas „Senukas“ nutapytas vėlyvuoju V. Slendzinskio kūrybos laikotarpiu, jam gyvenant Vilniuje. Tapyta ant lentos – tai būdinga vėlyviesiems dailininko tapybos darbams.
Scroll to zoom