Parodos
Meniu
Pasakyk savo vardą, aš pasakysiu, kuo būsiu rytoj Be pavadinimo
Abstrakcija
Abstrakcija
Elena Urbaitytė (Urbaitis), ХХ a. 6-as deš.
Drobė, tempera, 88.50 x 119.00 cm
Scroll to zoom