Parodos
Meniu
Jonas Vaitys (Voicechavičius)
Jonas Vaitys (Voicechavičius)
1903 - 1963

(1903 m. Kaunas-1963m. Kaunas) Per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su tėvais patraukė į Rusiją, mokėsi Briansko gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1921m. Įstojo į Piešimo kursus, vėliau perorganizuotus į Kauno meno mokyklą, kurią baigė 1928. Baigęs KMM išvažiavo mokytojauti į Panevėžį- Panevėžio gimnaziją ir mokytojų seminariją. 1930 kartu su kitais dailininkais įsitraukė į Nepriklausomųjų dailininkų judėjimą, dalyvavo draugijos susirinkimuose. 1940 iš Panevėžio perkeltas į Kauno VI gimnaziją. 1944 rugsėjį J.Vaitys pradeda dėstyti Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1944m. Lapkritį eksternu įgyja diplomą Vilniaus dailės akademijoje. 1945 m. sausio 1 d. paskiriamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, 1947 m., atleidus Liudviką Strolį iš direktoriaus pareigų, - instituto direktoriumi. 1951 m. pašalinamas iš šių pareigų, bet A. Janulis, kuris tuo metu buvo paskirtas Kauno politechnikos instituto Grafinių darbų ir piešimo katedros vedėju ir priėmė Vaitį, puikų pedagogą, į savo katedrą.

„Jono Vaičio darbus nesunku atpažinti pagal jo mėgstamus komponavimo būdus, spalvų gamą, paveiksle pasklidusią šviesą, peizažuose dažnai švytinčią iš gilumos ar dangaus. Beveik visose kompozicijose judėjimas vyksta iš kairės į dešinę, kur tolumoje paliekama laisva erdvė atokvėpiui. Arba žiūrovo žvilgsnis kreipiamas į paveikslo gilumą bėgančiais keliais. Išraiškingas dangus – tapybiškas, dažnai nuklotas debesimis – ramiais ar audringais. Laikui bėgant keitėsi tik tapymo būdas – nuo impresionistinio link dekoratyviai apibendrinto. Pokario peizažai šiek tiek išsiskiria iš bendros kūrybos: smulkūs potėpiai, toninė tapyba, sukonkretinti vaizdai. (...) Tapybiškuose gamtos vaizduose atsispindi autoriaus temperamentas ir XX amžiaus lietuvių dailei būdingi grožio idealai.“ lit. Jonas Vaitys. Tapyba. Įvado aut. N.Tumėnienė. 2003.

Skaityti daugiau
Merkio vingiai

Merkio vingiai (1962)

Drobė, aliejus, 80.00 x 100.00 cm