Parodos
Meniu
Bronius Uogintas vyr.
Bronius Uogintas vyr.
1913 - 1988

Dailininkas, tapytojas gimė 1913 m. Grūžiuose, Pasvalio rajone. 1932–1940 m. studijavo Kauno meno mokykloje, dalyvavo Adomo Galdiko, Adomo Varno, Petro Kalpoko studijose. 1940–1941 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje. 1943 m. baigė monumentaliosios tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje pas Justiną Vienožinskį. Menotyrininkas Vladas Drėma jį pakvietė restauruoti senąsias Lietuvos bažnyčių freskas. Po dešimties metų darbo restauratoriumi Bronius Uogintas visą laiką pradėjo skirti tik kūrybai. 1947–1951 m. dėstė Vilniaus dailės institute. Parodose pradėjo dalyvauti nuo 1943 m. 1963, 1973 ir 1983 m. surengė individualias parodas Vilniuje bei Kaune, o 1963 m. Biržuose ir Rokiškyje. B. Uogintas mirė 1988 m. Menininko darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Tretjakovo galerija, privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

Didžiąją dalį jo kūrybos portfolio sudaro peizažai ir portretai. Tarp jo portretuojamų asmenų neretai pasitaikydavo garsūs Lietuvos kultūros atstovai, kaip Juozas Grušas, Balys Dvarionas, Donatas Banionis, Silezijus Pavilonis. Žvelgdamas į vaizduojamąjį subjektą menininkas psichologiškai išnarpliodavo asmenybės ypatumus, vidinius išgyvenimus. Neatitoldamas nuo realistinio vaizdavimo sugebėdavo perteikti vidinį žmogaus portretą. Jo peizažai šviesūs ir nuotaikingi, lengvais spalvų potėpiais perteikia artimos dailininkui aplinkos vaizdus. Pastatai ir gamta tarsi atgyja jo skaidrioje paletėje, o šešėliai ir šviesa tampa pagrindiniais veikėjais, kurie akomponuoja kraštovaizdį. Dinamiškumas ir pakili nuotaika yra neatsiejami nuo jo peizažo darbų, kurie užima svarbią vietą Lietuvos kultūroje. B. Uogintas taip pat sukūrė ir taikomosios, pramoninės grafikos kūrinių, emblemų, plakatų, draugiškų šaržų, apipavidalino nemažą skaičių knygų. 

 

Parengta pagal:
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/sugriztantis_laike_bronius_uogintas/,print.1; http://www.menorinka.lt/biography.php?cid=248.

Skaityti daugiau
Vilnius šv.Stepono gatvė

Vilnius šv.Stepono gatvė (1942)

Drobė ant kartono, aliejus, 64.00 x 85.00 cm