Parodos
Meniu
Liudas Truikys
Liudas Truikys
1904 - 1987

Dailininkas, scenografas, dekoratyvinės dailės dėstytojas gimė 1904 m. Pagilaičių vienkiemyje Gelaičių kaime. 1918-1923 m. mokėsi Telšių ,,Saulės” gimnazijoje. 1924–1929 m. studijavo Kauno meno mokykloje, 1927 m. Adomo Varno, 1928 m. Justino Vienožinskio tapybos studijose. 1929 m. už dalyvavimą Kauno meno mokyklos mokinių streike buvo pašalintas iš mokyklos, įsitraukė į Nepriklausomųjų dailininkų draugijos veiklą. 1930–1940 m. pradėjo teatro dekoracijų ir kostiumų istorijos studijas, rašė „Visuotinę kostiumo istoriją“. Šiuo laikotarpiu dirbo scenografu, kūrė knygų iliustracijas, tapė. 1931-1932 m. dirbo dailininku Valstybės teatro skyriuje Šiauliuose, o nuo 1932 m. Valstybės teatre Kaune. 1933-1935 m. viešėjo Berlyne, Paryžiuje klausė paskaitas Ecole des Beaux Arts, studijavo scenos techniką ,,Pigalle” teatre. Nuo 1936 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1941–1949 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1945 m. gavo teatro dekoratoriaus diplomą. Tais pačiais metais priimtas į SSRS dailininkų sąjungą. 1948 m. tapo vyriausiu LSSR Valstybinio operos ir baleto teatro dailininku, tačiau tais pačiais metais įsigalėjus socrealizmui buvo pašalintas iš pareigų. 1953–1959 m. dėstė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės mokykloje, kūrė scenografijas teatrams. 1969–1975 m. dėstė LSST dailės instituto Kauno vakariniame skyriuje, Taikomosios dailės katedroje. Nors paskutinį jo gyvenimo etapą L. Truikį slėgė vienatvė, tuo metu jis sukūrė vienus iš svarbiausių savo kūrinių: G. Verdi ,,Aidos”, ,,Don Karlo”, ,,Traviatos” scenografijas. Mirė 1987 m. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Liudas Truikys užima ypatingą vietą XX a. Lietuvos kultūros kontekste. Scenaristas novatorius savitais darbais bandė vizualizuoti muziką, atrasti optimalią muzikos ir plastikos sintezę, o ne įprastai iliustruoti veikalą. Sukurtos dekoracijos tapo svarbiomis teatro ir operų sudedamosiomis dalimis, harmoningai įsiliejančiomis į visumą. Jo scenovaizdžiai – tai plastinės linijų ir spalvų kompozicijos, ritmingai jungiamos ir nukreipiamos, kad pabrėžtų muzikinę tikrovę. Abstrakčiuose L. Triukio darbuose ieškoma kompozicinio išbaigtumo, žaidžiama kontrastingų spalvų deriniais ir išraiškinga linijų ritmika. 

 

Parengta pagal: Andriuškevičius, Alfonsas, Butrimas, Adomas, Butvilaitė, Rasa, Janonienė, Rūta, Janonytė, Rasa, Klajumienė, Dalia, Ramonienė, Dalia , Vitkauskienė, Birutė Rūta, ,,Lietuvos dailės istorija”, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 m.; http://www.ltmkm.lt/truikys/kredo.htm.

Skaityti daugiau
Dž. Verdžio opera „Traviata“. Uvertiūros eskizas

Dž. Verdžio opera „Traviata“. Uvertiūros eskizas (1981)

Kartonas, guašas, 73.50 x 104.50 cm