Parodos
Meniu
Mikas Šileikis
Mikas Šileikis
1893 - 1987

Mikas Šileikis gimė 1893 m. Liminėlyje, Zarasų apskrityje. Mirė 1987 m. Čikagoje. Vienas pirmųjų lietuvių dailininkų Amerikoje. 1913 m., vengdamas rusų carinės karo prievolės, jis atvyko į JAV. Mokėsi Bostono Bigelow vidurinėje mokykloje, Belle Arts, vėliau Bostono meno mokykloje. 1923 m. baigė Čikagos dailės institutą, dar metus klausėsi dailės paskaitų ir studijavo krikščionių jaunimo asociacijos (YMCA) koledže. Iki naujųjų imigrantų bangos po Antrojo pasaulinio karo Šileikis dalyvavo Čikagos meno instituto, Indianos dailininkų ir lietuvių išeivių dailės parodose. Už savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. Dalyvavo įvairių meno draugijų – Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailininkų sąjungos, Hoosiers Salon of Indiana – veikloje, buvo vienas Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių ir M. K. Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėju. 19571962 m. vadovavo M. K. Čiurlionio galerijai, įsteigė savo vardo premijų fondą. Nuo pat jaunų dienų pritapęs prie lietuviškos spaudos, M. Šileikis bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijos redakcijoje, rašė „Aidams“, „Naujajai Aušrai“, redagavo „Meno žinias“. M. Šileikis buvo ir pirmasis M. K. Čiurlionio galerijos premijų fondo donatorius, o jo vardinė premija pradėta teikti 1980 m. Šios premijos fondas vėliau buvo papildytas dailininko testamentu paliktomis lėšomis.

19181923 m. M. Šileikis studijavo Čikagos meno instituto mokyklą. Tapė portretus, peizažus (sodų, jūros, kopų vaizdai) kruopščiai modeliuodamas formą, pabrėždamas piešinį. Autorius – nuotaikos, gamtos būsenų vaizduotojas, bet nemėginantis atskleisti savo emocijų. Miką Šileikį kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas Čikagos meno institute, tada garsėjusiame klasikinėmis tradicijomis, buvo pastebėtas dėstytojų ir įvertintas kaip puikus portretistas. Ir vėliau dailininkas mėgo portreto žanrą, nors didžiąją Lietuvą pasiekusio rinkinio dalį sudaro nuotaikingi peizažai. Saulėtos kopos, paplūdimiai, miško tankmė, parkai, gėlynai, žydintys sodai bene labiausiai mėgstamos temos. M. Šileikis tapė laisvai, lengvai, jo šviesių ir skaisčių spalvų skalė turtinga, plati. Apie savo kūrybą dailininkas yra pasakęs: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidomėjau, svetimos įtakos manęs nepaveikė. Norėjau atvira širdimi prisidėti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas nebūtų pilnas“.


Parengta pagal:

Mažrimienė, V. (2006). Sugrįžusi dailė: Lietuvių išeivių kūrybos katalogas. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus.

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, aliejus, 22.50 x 30.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo (1944)

Kartonas, aliejus, 29.00 x 41.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, aliejus, 26.00 x 34.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo (1969)

Kartonas, aliejus, 28.00 x 42.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Fanera, aliejus, 24.00 x 33.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, aliejus, 26.00 x 35.00 cm

Atspindžiai

Atspindžiai

Kartonas, aliejus, 30.40 x 40.40 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Drobė, aliejus, 56.00 x 63.50 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, aliejus, 22.00 x 29.50 cm

Proskyna ežero link

Proskyna ežero link (1946)

Drobė, aliejus, 35.50 x 41.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Drobė, aliejus, 25.50 x 28.50 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Drobė, tušas, 30.00 x 40.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, akrilas, 30.00 x 40.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Kartonas, akrilas, 30.00 x 40.00 cm