Parodos
Meniu
Antanas Rūkštelė
Antanas Rūkštelė
1906 - 1990

Tapytojas, meno istorikas, etnografas. Gimė 1906 m. Degučių kaime, Zarasų apskrityje. Mirė 1990 m. St. Petersburge, Floridoje. 19271929 m. dėstė Kaišiadorių stalių amatų mokykloje. 1928 m. eksternu baigė Kauno gimnaziją. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą. Vėliau tapybą studijavo privačiai pas P. Kalpoką ir J. Mackevičių. 19281929 m. lankė Kauno liaudies konservatoriją. 19321939 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo Universitete istoriją bei filosofiją. 1934 m., gavęs švedų Baltiska Institutet (Stokholme) stipendiją, baigė etnologijos ir muziejininkystės kursus. 19261936 m. buvo M. K. Čiurlionio galerijos ir valstybinio muziejaus eksponatų konservatorius. 19361944 m. – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus tarybos narys ir Lietuvos kraštotyros muziejų instruktorius. 1944 m. emigravo į užsienį. A. Rūkštelė buvo Tėviškės (po atviru dangumi) muziejaus Kaune sumanytojas bei steigėjas; 19321933 m. buvo Nepriklausomos dailininkų sąjungos sekretorius. 19321934 m. – Vytauto Didžiojo universiteto korporacijos „Vilnija“ valdybos narys. 19411944 m. Lietuvos dailininkų sąjungos sekretorius. 1929 m. išleista jo knyga „Lietuvių tautodailė“. Bendradarbiavo Lietuviškos enciklopedijos išleidime ir buvo enciklopedijos bei P. Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas“ iliustratorius. Nuo 1932 m. dalyvavo parodose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 19461948 m. vadovavo Dillingeno dailės studijai, dėstė lietuvių gimnazijoje. 1949 m. persikėlė į Australiją. Adelaidėje 1950 m. įsteigė pirmąjį Australijos Lietuvių bendruomenės skyrių, buvo jo pirmininkas. 1955 m. atvyko į JAV. Dirbo mokytoju įvairiose lietuvių mokyklose. Su kitais įkūrė Pasaulio lietuvių dailininkų ir architektų sąjungą. Nuo 1961 m. Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos pirmininkas. 

19461955 m. Australijoje ir 19551961 m. JAV surengė daug personalinių parodų. Nutapė realistinių peizažų, figūrinių kompozicijų, sukūrė knygų iliustracijų, apipavidalino spektaklių. Dailininkas gamtoje puikiai gebėjo rasti lietuviškos dvasios motyvus.

 

Parengta pagal:

LDM Dailininkų duomenų bazė. (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.ldm.lt

Skaityti daugiau
Žydintis sodas

Žydintis sodas

Drobė, aliejus, 60.00 x 76.00 cm

Be pavadinimo

Be pavadinimo

Drobė, aliejus, 77.00 x 120.00 cm