Parodos
Meniu
Juozas Mieliulis
Juozas Mieliulis
1919 - 2009

Juozas Mieliulis gimė Batakiuose, Tauragės apskrityje, gausioje 6 brolių šeimoje. Vienas brolis buvo partizanas ir žuvo kovoje su sovietiniais okupantais, o kiti pabėgo į Vakarus. Antrojo pasaulinio karo metais Mieliulis gyveno Vokietijoje. 1947–1950 m., mokydamasis Freiburgo taikomosios dailės mokykloje, kuriai vadovavo žinomas dailininkas Vytautas K.Jonynas, įsitraukė į meno pasaulį. Vėliau mokslus tęsė Freiburgo dailės akademijoje. 1950 m. Mieliulis persikėlė į Čikagą. 1953 m. Juozas studijavo bakalauro laipsniui įgyti Dekature James Millikin universitete, 1957 studijas tęsė Čikagoje esančiame Dizaino institute, kur gavo meno pedagogikos magistro laipsnį. Po to ilgus metus mokytojavo Čikagos aukštesniosiose mokyklose ir su savo darbais parodose beveik nesirodė. Menininkas nemažai rašė dailės klausimais, buvo Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys. 1970-1974 m. Mieliulis keliavo po Europą. Tuo metu jis studijavo meno pasaulį lankydamasis muziejuose, aplankė beveik šimtą miestų ir miestelių, tyrinėjo jų architektūrą. 

Menininko kūryba pasižymėjo simbolistiniu-siurrealistiniu stiliumi. Būdamas ne tik dailininkas, bet ir mokytojas bei meno istorikas, savo paveiksluose Mieliulis nuolatos sprendė estetinius bei erdvės problematikos klausimus. Jo kūryba pasižymi naratyvumu, pripildytu alegorijomis ir siurrealistiniais motyvais, taip tarsi komentuodama paslaptingas gyvenimo ontologijas. Vėliausia jo dailės paroda (retrospektyvinio pobūdžio) buvo surengta 2008 m. kovo mėnesį M.K.Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Po jos didelę dalį savo kūrinių dailininkas padovanojo Lietuvai.

Parengta pagal: Lithuanian artists in North America", sud. A. Kezys, Chicago: Morkūnas Printing Co, 1994, p. 116-117.

Skaityti daugiau
Vanduo ir kurpė

Vanduo ir kurpė (1963)

Drobė, aliejus, 67.00 x 105.00 cm