Parodos
Meniu
Algimantas Kuras
Algimantas Kuras
1940

Gimė Šakiuose. 1960 m. įstojo į Vilniaus dailės instituto Dailės pedagogikos fakulteto Tapybos specialybę. Tapybos dėstytojai – J. Švažas ir V. Karatajus. 1966 m. baigė Vilniaus dailės institutą, debiutavo respublikinėje jaunųjų dailininkų parodoje Dailės parodų rūmuose Vilniuje. 1968 m. surengta pirmoji personalinė paroda Lietuvos dailininkų sąjungos salėje. 1973 m. dalyvavo grupinėje parodoje kartu su K. Dereškevičiumi, A. Šalteniu, A. Švėgžda, A. Taurinsku Vilniuje Dailės parodų salone. 1974 m. priimtas į Dailininkų sąjungą. 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 2007 Vilniaus tapybos trienalės dalyvis. 1976 m. surengė personalinę parodą Dailės parodų rūmuose Vilniuje. 1989–2000 grupės „24“ narys. 1991 m. surengė personalinę parodą Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, dalyvavo tapytojų simpoziume Austrijoje. 1994–2004 m. A. Kuras buvo Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedros dėstytoju, 2003–2004 m. katedros vedėju. 2000 m. surengta personalinė paroda „Piešiniai, daiktai ir pusmeniai“ Šiuolaikinio meno centre, 2002 m. paroda „Algimantas Kuras. Asambliažai“ galerijoje „011“ Vilniuje. 2003 m. už paveikslų ciklą „Daiktiškasis laikinumas. Situacijos“, eksponuotą „Maidžio“ galerijoje personalinėje parodoje, A. Kuras buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

A. Kuro kūryba, jo meninė pozicija prieš keletą dešimtmečių jaunajai kartai buvo kaip kelrodė žvaigždė; jos spindesyje jaunieji dailininkai įžvelgė tapybinių naujovių ženklus, kūrybinio postūmio energiją ir nonkonformistinę oficialiajai tapybai poziciją. Jau kūrybos pradžioje tapytojas stipriai angažavosi likti nepriklausomu nuo dominavusio spalvingo kolorizmo, savo mokytojų V. Karatajaus ir J. Švažo dekoratyvinės tapybos estetikos, nuo galingo sovietinės tematikos poveikio. Lietuvių tapybos vizitine kortele tuomet laikomą kolorizmą, kaip spalvingumo, dekoratyvumo, efektingo ekspresyvaus gesto bruožus, jis pakeitė į spalvos niuanso jautrumą, prislopintų ir duslių spalvų poetiką, kartais net priartėdamas prie radikalaus dviejų-trijų spalvų minimalizmo.

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo

Drobė, aliejus, 97.00 x 108.00 cm

Pirmosios šiukšlės. Pavasaris

Pirmosios šiukšlės. Pavasaris (1970)

Kartonas, aliejus, 65.00 x 90.00 cm

Nekonkretus rytas

Nekonkretus rytas (1985)

Drobė, aliejus, 97.00 x 103.00 cm