Parodos
Meniu
Leonardas Kazokas (Kazakevičius)
Leonardas Kazokas (Kazakevičius)
1905 - 1981

L. Kazokas gimė 1905 m. Kaune. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, visa šeima pasitraukė į Peterburgą, 1912 m. vėl grįžo į Kauną. Kazokas daug piešė, lipdė, pirmasis jo mokytojas buvo A. Šimkūnas. 1921 m. jaunasis dailininkas įstojo į Piešimo kursus, dalyvavo Kauno meno mokyklos statyboje. Iš pradžių studijavo skulptūrą, vėliau pradėjo lankyti J. Vienožinskio studiją kartu su A. Samuoliu, V. Vizgirda, J. Mikėnu. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1930 m. Kazokas su kitais jaunaisiais dailininkais įkūrė Nepriklausomųjų dailininkų draugiją, buvo pirmuoju pirmininko pavaduotoju, vėliau ir pats jai pirmininkavo. 1934–1939 m. dėstė piešimą Kauno trečiojoje gimnazijoje, o per vasaros atostogas daug keliavo po Europą. Pažintis su kitų kraštų daile, įtemptas kūrybinis darbas padarė teigiamą poveikį Kazoko tapybai. Parodose dalyvavo nuo 1929m. Kazokas pasireiškė kaip portreto, figūrinio paveisklo, natiurmorto kūrėjas, bet pagrindinis jo indėlis į lietuvių dailę – intymūs kameriniai peizažai, gerai perteikiantys vietovės charakterį, gamtos nuotaikas, nutapyti jautraus koloristo ranka.

Sukūrė portretų, peizažų, figūrinių kompozicijų. Savitu ekspresionistiniu stiliumi, subtiliomis niuansuotomis spalvomis nutapė portretų („Autoportretas“ 1927 m., „F. Kiršos portretas“ 1943 m., „Režisieriaus J. Miltinio portretas“ 1958 m.), natiurmortų („Natiurmortas“, 1937 m.), peizažų („Nidos miestelis“ – 1935 m., „Bakūžė“ 1935 m., „Paryžiaus gatvelė“ 1937 m., „Tiltas Pirėnų kalnuose“ 1939 m.), teminių kompozicijų („Vargšas amatininkas“ 1939 m.). Ankstyviesiems paveikslams būdingi sidabriniai minkšti tonai, melancholiška nuotaika, vėlyviesiems – dekoratyvumas, sodresnis, įvairesnis koloritas. Nuo 1929 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, individualios parodos surengtos Kaune 1936 m., 1938 m., 1960 m., 1975 m., 1980 m. Žymiausi mokiniai: Augustinas Savickas, Sofija Veiverytė, Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė.

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900–1940, II t., sud. I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kiti, Vaga Vilnius:, 1983, p. 106-109; Gintaras Baltinas, "Tapytojas Leonardas Kazokas 1905-1981", in: "Laikmetis. Žmogus. Paveikslai", 2008.

Skaityti daugiau
Be pavadinimo

Be pavadinimo (1937)

Drobė, aliejus, 59.00 x 69.00 cm

Montmarte Paryžius

Montmarte Paryžius (1937)

Kartonas, aliejus, 42.00 x 63.00 cm

Upės vaizdas rudenį

Upės vaizdas rudenį (1966)

Drobė, aliejus, 103.00 x 100.00 cm

Nemunas

Nemunas (1947)

Lenta, aliejus, 27.80 x 34.70 cm

Kaimo peizažas

Kaimo peizažas

Drobė, aliejus, 58.00 x 69.00 cm