Parodos
Meniu
Adomas Galdikas
Adomas Galdikas
1893 - 1969

Gimė 1893 m. Giršinų k. (Mosėdžio vls., Skuodo r.). Poetės Onos Galdikaitės brolis. Pedagogės, visuomenės veikėjos Magdalenos Galdikienės vyras. 1917 m. baigė A. Štiglico techninio piešimo mokyklą Peterburge. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918–1920 m. dėstė „Saulės“ mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje Kaune. 1922–1940 m. (su 1929–1930 m. pertrauka) dėstė Kauno meno mokykloje, nuo 1926 m. vadovavo grafikos studijai, buvo vienas grupuotės „Ars“ steigėjų. 1940–1943 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (dabar – J. Vienožinskio menų fakultetas, Kauno kolegija). 3-iajame dešimtmetyje tobulinosi Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. 1944–1947 m. gyveno Vokietijoje, 1946–1947 m. dėstė Dailės ir amatų mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge. 1947 m. persikėlė į Paryžių, nuo 1952 m. gyveno Niujorke. Nuo 1920 m. dalyvavo dailės parodose. Surengė personalinių parodų Paryžiuje (1931, 1948), Freiburge (1946), Niujorke (1954, 1956–1957, 1960–1961, 1963), Baltimorėje, Klivlande, Čikagoje, Filadelfijoje (visos 1963), Bostone (1963, 1965), Los Andžele (1965). Nutapė peizažų, portretų, natiurmortų, pano Lietuvos paviljonams tarptautinėse parodose Paryžiuje (triptikas „Lietuva“, 1937, Paryžiaus pasaulinės parodos Didysis prizas) ir Niujorke („Vytauto triumfas, arba Vytautas paleidžia belaisvius“, 1938), abstrakčių kompozicijų. Apipavidalino daugiau kaip 15 Valstybės teatro spektaklių (V. Krėvės „Šarūnas“, 1929, Paryžiaus pasaulinės parodos aukso medalis, 1937; J. Žutavskio „Sabbatai Cevi“, 1931), sukūrė ofortų, linoraižinių, knygų (V. Krėvės, O. Milašiaus) iliustracijų, plakatų, piešinių, lietuviškų pinigų projektų. Mirė 1969 m. Niujorke. 1976 m. Brukline veikė Adomo Galdiko galerija. Surengta retrospektyvinių kūrybos parodų Kaune (1969, 1973), Vilniuje (1969, 1993), Čikagoje (1970, 1974) ir kituose JAV miestuose.

Stilistinė raida audringa, nuolat atsinaujinanti plastiniais ieškojimais. A. Galdiko kūrybai būdingas formų ir piešinio veržlumas, ekspresyvi tapyba, poetiška, romantinė nuotaika. Pradėjęs kaip realistas, dailininkas vėliau (nuo 6-ojo deš.) absorbavo įvairiausių tradicinių bei moderniųjų meno srovių patirtį ir suformavo savitą neoromantinio tipo ekspresionistinę manierą, gyvenimo pabaigoje virtusią grynu ekspresyviuoju abstrakcionizmu. Kūriniams būdinga aiški kompozicija, apibendrintos, ekspresyvios formos, ryškus koloritas.

Parengta pagal: A. Kašubienė, „Adomo Galdiko kūrybinė raida“, in: Aidai, 1975, nr. 9; W. George, Galdikas", Paris, 1931; Lietuvių dailė išeivijoje: parodos Hiutenfelde katalogas", sud. R. Rutkauskienė, Vilnius: LDM, 1999; LDM dailininkų duomenų bazė.

Skaityti daugiau
Bulviakasis

Bulviakasis (1942)

Drobė, aliejus, 75.00 x 110.00 cm

Miškinis su švilpyne

Miškinis su švilpyne (Apie 1933)

Popierius, akvarelė, 48.50 x 63.00 cm